الموت مدرسه باغدشت روستای باغدشت یکی از روستاهای بسیار زیبا در منطقه الموت استان قزوین است این روستا از زمان حسن صباح رهبر فرقه اسماعیلیه یکی از پایگاه های دیدبانی آن زمان بوده وجود قلعه بیدلان و منطقه برجک بیانگر این ادعای تاریخیست ...مردم این روستا به زبان تاتی سخن می گویند شغل اصلی آنها کشاورزی (شالیکاری در حاشیه رود خانه الموت) شاهرود است ، در سالهای اخیر باغداری، پرورش زنبور نیز رونق پیدا کرده است وجود رود خانه الموت وجاری بودن آن از وسط روستا علاوه بر رونق کشاورزی باعث پیشرفت باغدشت در ابعاد مختلف شده است... فاصله این روستا تا قزوین از جاده اکبرآباد 56 کیلومتر و از جاده معلم کلایه حدودا" 100 کیلو متر می باشد جاده بین المللی قزوین الموت تنکابن دقیقا" از روستای باغدشت میگذرد که با وعده مسولین این جاده تا سه سال آینده صدرصد قابل بهره برداری خواهد شد که با این روند روستای باغدشت به یکی از قطب های توریستی و گردشگری الموت تبدیل خواهد شد. http://olumepaye.mihanblog.com 2020-04-04T23:58:09+01:00 text/html 2016-07-26T23:44:24+01:00 olumepaye.mihanblog.com شمس الدین رجبی حسنک کجایی…؟ طنز تلخ http://olumepaye.mihanblog.com/post/328 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">واقعیت پیوسته&nbsp; طنز تلخ<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">گاو ما ما می کرد <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;گوسفند بع بع می کرد <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">سگ واق واق می کرد <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;و همه با هم فریاد می زدند حسنک کجایی…؟&nbsp; <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;شب شده بود اما حسنک به خانه نیامده بود. حسنک مدت های زیادی است که به خانه نمی آید. او به شهر رفته و در آنجا شلوار جین و تی شرت های تنگ به تن می کند ،او هر روز صبح به جای غذا دادن به حیوانات جلوی آینه به موهای خود چسب مو می زند <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">موهای حسنک دیگر مثل پشمگوسفند نیست چون او موهای خود را اتو میکند. دیروز که حسنک با کبری چت می کرد کبری گفت:تصمیم بزرگی گرفته است. کبری تصمیم داشت حسنک را رها کند و دیگر با او چت نکند چون او با پتروس آشنا شده بود. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;پتروس همیشه پای کامپیوترش نشسته بود و چت می کرد. پتروس دید که سد سوراخ شده اما انگشت او درد می کرد چون زیاد چت کرده بود. او نمی دانست که سد تا چند لحظه ی دیگر می شکند. پتروس در حال چت کردن غرق شد .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">برای مراسم دفن او کبری تصمیم گرفت با قطار به آن سرزمین برود اما کوه روی ریل ریزش کرده بود، ریزعلی دید که کوه ریزش کرده اما حوصله نداشت. ریزعلی سردش بود و دلش نمی خواست لباسش را در آورد. ریزعلی چراغ قوه داشت اما حوصله درد سر نداشت.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;قطار به سنگ ها برخورد کرد و منفجر شد. کبری و مسافران قطار مردند اما، ریزعلی بدون توجه به خانه رفت.&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">خانه مثل همیشه سوت و کور بود. الان چند سالی است که کوکب خانم همسر ریزعلی مهمان ناخوانده ندارد او حتی، مهمان خوانده هم ندارد.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;او حوصله ی مهمان ندارد. او پول ندارد تا شکم مهمان ها را سیر کند ،دیگر تخم مرغ و پنیر ندارد چون همه چیز با تحریم ها گران شده است‼ او گوشت ندارد ،او آخرین بار که گوشت قرمز خرید چوپان دروغگو به او گوشت خر فروخت. اما او از چوپان دروغگو گِله ندارد چون کشور ما خیلی چوپان دروغگو دارد <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:115%;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Tahoma"><span dir="LTR"></span>⭕️</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">به همین دلیل است که دیگر در کتاب های دبستان آن داستان های قشنگ وجود ندارد . . .<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">" دکتر انوشه ، دانشگاه یزد "<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">كانال تلگرام&nbsp; <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">https://telegram.me/baghedasht<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ارتباط با ادمین ؛&nbsp; @</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Rajabi_Alamut</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> text/html 2016-03-26T01:57:37+01:00 olumepaye.mihanblog.com شمس الدین رجبی الموتیان از ماست که بر ماست http://olumepaye.mihanblog.com/post/326 <div style="text-align: justify; line-height: 24px;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">از ماست که بر ماست</font></b></div><div style="line-height: 24px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">درخت جوانی نزد درخت پیری رفت و گفت: «خبر داری که چیزی آمده که ما را می‌بُرد و از پایمان می‌اندازد؟»</font></div><div style="line-height: 24px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">درخت پیر گفت: «برو ببین از ما هم چیزی همراه او هست؟»</font></div><div style="line-height: 24px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">درخت جوان رفت و دید سری از آهن و دسته‌ای از چوب دارد. پس نزد درخت پیر برگشت و گفت: «سرش آهن و تنه‌اش چوب است.»</font></div><div style="line-height: 24px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">درخت پیر آهی کشید و گفت: «از ماست که بر ماست.»</font></div><div style="line-height: 24px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="line-height: 24px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="line-height: 24px; text-align: justify;"><img src="http://www.yekibood.ir/images/%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA.jpg" alt="تبر فرو رفته در کنده درخت قطع شده"></div> text/html 2016-03-26T01:29:34+01:00 olumepaye.mihanblog.com شمس الدین رجبی از سری ماجراهای تصمیم کبری ،مبتنی بر فناوری های نوین http://olumepaye.mihanblog.com/post/325 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">از سری ماجراهای تصمیم کبری ،مبتنی بر فناوری های نوین<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">روزی مادر كبری به او گفت: كبری جان! برو<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp; موبایلت را بیاور و جدیدترین بلوتوث خاله<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp; مرجان را برایم پخش كن. كبری&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">سرخوش و كیفور به سراغ<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">موبایلش رفت. اما هر چه<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">گشت، نتوانست آن را پیدا كند!!<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">كنارِ رسیور و رایانه را هم گشت، اما از موبایل اثری نیافت. فكر كرد<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">بهتر است به گوشی خود زنگ بزند، اما یادش آمد كه تنظیمات گوشی<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">: روی «بی صدا »&nbsp; (سایلنت) است. با ناراحتی پیش مادر برگشت و گفت:<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">مادرجان! موبایلم نیست. شما آن را ندید ه اید؟<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">مادر با عصبانیت گفت: نه! دختر سربه هوا! بلوتوث نخواستیم. فكر كن<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">اببین گوشی را كجا گذاشته ای؟ گوشی به این گرا ن قیمتی و پراز بلوتو ث<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">را كه این ور و آن ور پرت نمی كنند<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ناگهان كبری یادش آمد كه دیروز در حیاط، كنار دایره زنگی، با كوكب<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">خانم بلوتوث بازی می كردند و می خندیدند. به طرف حیاط دوید. از دور<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">گوشی را دید. خو شحال شد. وقتی گوشی را برداشت، حالش گرفته<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">شد. چون امواج پارازیت دایره زنگی، كارش را ساخته بودند. كبری با<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">خود فكری كرد و تصمیمی گرفت. آیا می دانید تصمیم كبری چه بود؟<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">الف) كدام گزینه برای تصمیم كبری صحیح است؟<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">1- گوشی گران قیمت نخرد.&nbsp; <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">2- به جای بلوتو ث بازی برود كتاب بخواند.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">3-&nbsp; با خاله مرجان و كوكب خانم ست نشود.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">4- گوشی خود را كنار دایره زنگی رها نكند.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ب) اگر شما به جای كبری بودید، چه تصمیمی می گرفتید؟<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">1. گوشی ارزان بخریم.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">2-&nbsp; برویم كتاب بخوانیم.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">3-&nbsp; هم خودمان و هم گوشی مان را از امواج پارازیت دور نگه داریم.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">4- . برای مادر بلوتوث جدید جمع آوری كنیم.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">منبع :رشد آموزش ابتدایی</font><font face="Tahoma, sans-serif"><o:p></o:p></font></span></p> text/html 2016-03-26T01:01:21+01:00 olumepaye.mihanblog.com شمس الدین رجبی حق الناس http://olumepaye.mihanblog.com/post/323 <div><br></div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">حضرت علی (ع) می فرماید<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">زندگی کردن با مردم این دنیا همچون دویدن در گله اسب است..<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تا میتازی با تو میتازند.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">زمین که خوردی، آنهایی که جلوتر بودند.. هرگز برای تو به عقب باز نمیگردند.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">و آنهایی که عقب بودند، به داغ روزهایی که میتاختی تورا لگد مال خواهند کرد!<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">* در عجبم از مردمی که بدنبال دنیایی هستند که روز به روز از آن دورتر میشوند <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">وغافلند از آخرتی که روز به روز به آن نزدیکتر میشوند...<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">نهج البلاغه</font><font face="Tahoma, sans-serif"><o:p></o:p></font></span></p></div><div><br></div><div><br></div><img src="http://images.persianblog.ir/338372_AdQbOAwu.jpg"> text/html 2016-03-26T00:51:27+01:00 olumepaye.mihanblog.com شمس الدین رجبی نمونه سوالات مقطع ابتدایی http://olumepaye.mihanblog.com/post/321 <div class="theme-designer-com-post9" style="margin: 0px 0px 5px; font-size: 9pt; line-height: 20px; color: rgb(103, 103, 103); text-align: -webkit-right; background-color: rgb(247, 247, 247);"><p style="text-align: center;">می تونید به لینک زیر هم مراجعه کنید</p><p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;"><a href="http://argp.mihanblog.com/" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-decoration: none;">http://argp.mihanblog.com</a></span></strong></p><p style="text-align: center;"><img src="http://s6.picofile.com/file/8202858900/cx_3_.jpg" alt="" width="495" height="219" style="margin: 0px; border: 0px none; vertical-align: middle;"><br><strong></strong></p><p style="text-align: center;">&nbsp;<a href="http://argp.mihanblog.com/" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-decoration: none;"><img src="http://s6.picofile.com/file/8201329526/6789.gif" alt="" width="450" height="60" style="vertical-align: middle;"></a></p><p style="text-align: center;"><img src="http://s6.picofile.com/file/8201329568/123456.gif" alt="" width="300" height="150" style="vertical-align: middle;"></p></div><iframe scrolling="no" height="20px" frameborder="no" width="160px" name="PersianBlog" marginheight="0" allowtransparency="true" marginwidth="0" src="http://persianblog.ir/L.aspx?blogid=807500&amp;postid=15596739&amp;bc=ffffff&amp;tc=333333&amp;lc=2f57a2&amp;h=18d7500f97d15204868a6e57ffde9613" style="color: rgb(103, 103, 103); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(247, 247, 247);"></iframe><span style="color: rgb(103, 103, 103); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(247, 247, 247);">&nbsp;</span> text/html 2016-03-26T00:42:11+01:00 olumepaye.mihanblog.com شمس الدین رجبی طلوع نوبهار مبارک http://olumepaye.mihanblog.com/post/320 <div><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; text-align: justify;">طلوع نوبهار مبارک &nbsp;</span></div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Tahoma, sans-serif;">نوبهار با شکوفه و لبخند از پس شبهای سرد زمستان می آید تا عطر نگاه خدا را در گلزار هستی پراکنده سازد.گوش کن نجوایش را...&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8117375376/AKSGIF_IR_norooz_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2_26.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; line-height: normal; text-align: start;"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Tahoma, sans-serif;">ای خدای دگرگون کننده دلها و دیده ها<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;ای تدبیر کننده روز و شب<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Tahoma, sans-serif;">ای دگرگون کننده حالی به حالی<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Tahoma, sans-serif;">دیگرحال مارا به بهترین حال دگرگون کن.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Tahoma, sans-serif;">عزیزان سالی سرشار ازعشق ،خلاقیت،شكوفایی توام با سلامتی و سربلندی برایتان آرزومندم. هر روزتان نوروز نوروزتان پیروز</span></p></div> text/html 2016-03-26T00:11:26+01:00 olumepaye.mihanblog.com شمس الدین رجبی آغاز سال یكهزاروسیصدو نود وپنج مبارك باد http://olumepaye.mihanblog.com/post/317 <div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">به نام خداوندی که وعده اش وفاست و هرچه هست و نیست ، از اوست!</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">باسلام وعرض ادب</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تا ساعاتی دیگربه پایان سال و تحویل سال نو باقی نمانده</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">پیشاپیش سال نو رو به هموطنان عزیز،هم ولایتی های فهیم و فرهیخته، اعضا محترم گروه &nbsp;دوستداران الموتتبریک وتهنیمت عرض &nbsp;مینمایم</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">امیدوارم سال۹۵سالی سرشار ازعشق ومحبت، خیرو برکت، توام با سلامتی، سربلندی و اقتدار &nbsp;برای &nbsp;یکایک شما هموطنان عزیز و همولایتی های خوبم در اقصی نقاط این کره خاکی باشد</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">برادران و خواهران بزرگوارم&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">بیایید قبل از تن پوش‌هایمان نگاه‌هایمان را نو کنیم</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">از طبیعت وجهان هستی درس بیاموزیم &nbsp;بهار &nbsp;باهمه زیبایی هایش از راه میرسد بی هیچ منتی عطر حضورش را نثار همگان میکند</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">کم کم فضا از عطرو بوی بهار&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">عطر آگین میگردد ،</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">خورشید، بی‌شرط زیباتر از همیشه می‌درخشد و می سوزد تا بی‌تبعیض به همگان عشق و گرما ببخشد، و &nbsp;ابر بهار، چه سخاوتمندانه از بودن خود می‌گذرد برای زندگی بخشیدن، اما چرا هنوز، گاه ما درگیر محاسبه‌ایم، مثل یک معامله برای بخشیدن؟!&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">گذشته‌ها را باد برده است، کو اثری از برگ‌های زرد پاییز، برگ‌های نو از راه می‌رسند، و در این روز‌های روشن، چه حاصل از سر کردن در تاریکی گذشته‌های ناخوشایند؟! همه چیز در بهار نو می‌شود، از زمین تا زمان، و چرا قبل از تن پوش‌هایمان نگاه‌هایمان را نو نکنیم در سال ۹۵، عشق می‌تواند شکوفه کند، لبخند می‌تواند جادو کند و محبت می‌تواند معجزه کند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">امیدوارم سال نو، سال۱۳۹۵ برآورده شدن آرزوهای قشنگتان باشد</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">. سال پیش رو قطعا درخشان‌تر از سال قبل است، اگر از سایه روشن تردیدهای بی‌عبور بگذریم و وارد عمل شویم.!</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;سال نو می‌تواند سال عمل باشد، از نشستن بی‌حاصل در انتظار معجزه‌ها چه سود؟ حتی معجزه نیز بی ‌دعا رخ نمی‌دهد! روزهایتان بهاری و غرق شکوفایی، دل‌هایتان آفتابی و فردایتان رویایی باد.هرروزتان نوروز و نوروزتان پیروز</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">ارادتمند شما؛</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">شمس الدین رجبی</span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2016-02-23T21:01:40+01:00 olumepaye.mihanblog.com شمس الدین رجبی شوق دیدار دوست http://olumepaye.mihanblog.com/post/314 <p style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(235, 241, 247);"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma, arial;">شوق دیدار دوست</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(78, 78, 78); line-height: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(235, 241, 247);"><strong><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;ساعت هفت شب بود گوشی موبایلم زنگ خورد&nbsp; صدای گرم و دوست داشتنی همكار و همولایتی عزیزم آقای سید نجم الدین حسینی از آنطرف... بگوشم رسید</font></strong></p><p dir="RTL" style="color: rgb(78, 78, 78); line-height: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(235, 241, 247);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(78, 78, 78); line-height: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(235, 241, 247);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><img title="استان گلستان -در معیت استاد نجم الدین حسینی" src="http://s6.picofile.com/file/8240218118/1.jpg" alt="" width="392" height="386" style="border: none;"></font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(78, 78, 78); line-height: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(235, 241, 247);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">بعداز سلام واحوالپرسی فرمودند در سی كیلومتری شهر گرگان هستم ،بسیار خوشحال شدم&nbsp; چون اولین دیدار حضوری بنده بعداز پنج سال فعالیت و آشنایی مجازی&nbsp; با ایشان در حال وقوع بود...</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(78, 78, 78); line-height: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(235, 241, 247);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">اوصاف ایشان را از دوستان بسیار شنیده بودم از جمله جناب آقای علی صادق مقدسی مدیركل اسبق صدا وسیمای گلستان و مدیر كل فعلی صدا وسیمای مازندران واقعا" موفقیت بروبچه های الموتی برایم در همه عرصه ها مایه فخر و مباهات هست</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(78, 78, 78); line-height: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(235, 241, 247);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">آری همانطور كه اشاره شد برای اولین بار بود كه سعادت پیدا كردم تا این دوست بزرگوار و همولایتی گرانقدر را&nbsp; از نزدیك و آنهم در شهر محل زندگیم ملاقات كنم&nbsp;</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(78, 78, 78); line-height: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(235, 241, 247);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">فرمودند فردا مایلم در هتل فرهنگیان گرگان شما را ببینم ...، دلم طاقت نیاورد بلافاصله با بروبچه های اداره كل تماس گرفتم خوشبختانه دوستان از قبل تدارك همه چیز را دیده بودند به آقای حسینی گفتم همین امشب با دوستان از اداره كل خدمتتان میرسیم</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(78, 78, 78); line-height: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(235, 241, 247);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><img title="لابی هتل فرهنگیان استان گلستان در معیت استاد نجم الدین حسینی جناب آقای دزیانی و خانم حیدری دو تن از كارشناسان آموزشی اداره كل آموزش و پرورش استان گلستان" src="http://s7.picofile.com/file/8240218226/1_5_.jpg" alt="" width="474" height="328" style="border: none;"></font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(78, 78, 78); line-height: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(235, 241, 247);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">گرچه خسته هم هستید،!! &nbsp;ایشان پذیرفتند...نهایتا" با هماهنگی&nbsp; دوتن از كارشناسان بزرگوار اداره كل آ؟موزش و پرورش استان گلستان ؛ آقای دزیانی و سركار خانم حیدری حدودا" ساعت هشت ونیم الی 9 شب به بخش لابی هتل رفتیم دیدار دو همكار و دو هم ولایتی و دو دوست&nbsp; در یك شهر غریب!!...خلاصه بنده دقایقی زودتر از همكاران عزیز به محل اقامت آقای حسینی رسیدم&nbsp; چند دقیقه ایی از آمدنم در لابی هتل نگذشته بود كه به یكباره آقای سید نجم الدین حسینی و بنده درست روبروی هم قرار گرفتیم</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(78, 78, 78); line-height: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(235, 241, 247);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">لحظه زیبا و فراموش نشدنی ، همدیگر را درآغوش گرفتیم و پس از كمی خوش وبش سایر بروبچه ها و دوستان از اداره كل رسیدند حدود یكساعتی دور هم بودیم</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(78, 78, 78); line-height: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(235, 241, 247);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;خلاصه در این نشست دوستانه كمی پیرامون مسایل آموزشی ....بحث و تبادل نظر شد... و چون ایشان ماموریت داشتند و باید فردا طبق برنامه به كارها و ماموریت محوله برسند به همین دلیل سایر دوستان و همكاران زودتر رفتند&nbsp;</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(78, 78, 78); line-height: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(235, 241, 247);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><img src="http://s7.picofile.com/file/8240218168/1_3_.jpg" alt="لابی هتل فرهنگیان استان گلستان- نشست كارشناسان آموزش اداره كل آموزش وپرورش گلستان اسفند 94" width="472" height="288" style="border: none;"></font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(78, 78, 78); line-height: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(235, 241, 247);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">بنده هم از فرصت استفاده كردم ازشون دعوت كردم تا گشت و گذاری به یكی از مناطق گردشگری گرگان یعنی ناهار خوران&nbsp; داشته باشیم كه پذیرفتند نهایتا" پس از صحبت های دوستانه و گشت و گذار&nbsp; به محل اقامت ایشان برگشتیم و از هم جدا شدیم</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(78, 78, 78); line-height: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(235, 241, 247);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تا فردا كه استاد به ماموریت خود&nbsp;ادامه دهند. در پایان از همكاری دوستان خوبم در اداره كل آموزش وپرورش گرگان و كارشناسان آموزشی محترم سركار خانم حیدری و جناب آقای دزیانی كمال تشكر را دارم. برای دوست و همكار گرانقدرم استاد سید نجم الدین حسینی هم آرزوی سلامتی و موفقیت &nbsp;دارم.</font></p><p style="text-align: justify; color: rgb(78, 78, 78); line-height: 16px; background-color: rgb(235, 241, 247);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></p><p style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(235, 241, 247);"><img title="لابی هتل فرهنگیان اسفند 94 در معیت جنابدزیانی كارشناس آموزشی اداره كل استان گلستان اسفند 94" src="http://s6.picofile.com/file/8240218268/1_6_.jpg" alt="" width="469" height="361" style="border: none;"></p><p style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(235, 241, 247);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<strong>شمس الدین رجبی &nbsp;و جناب دزیانی كارشناس آموزشی اداره كل</strong></p><p style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(235, 241, 247);"><img title="لابی هتل فرهنگیان استان گلستان در معیت استاد نجم الدین حسینی جناب آقای دزیانی و خانم حیدری دو تن از كارشناسان آموزشی اداره كل آموزش و پرورش استان گلستان" src="http://s6.picofile.com/file/8240218150/1_1_.jpg" alt="" width="477" height="363" style="border: none;"></p><p style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(235, 241, 247);"><strong>به ترتیب؛ خانم حیدری ، استاد نجم الدین حسینی ، شمس الدین رجبی و &nbsp;جناب دزیانی</strong></p> text/html 2016-01-02T02:07:21+01:00 olumepaye.mihanblog.com شمس الدین رجبی گفتگو یا نابودی، انتخاب با ما است! http://olumepaye.mihanblog.com/post/313 <div><br></div><div><div style="font-family: 'Droid Arabic Naskh'; font-size: 15px; line-height: 1.5em; text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">1</span><strong style="line-height: 1.5em;">.&nbsp;&nbsp; &nbsp;از دیدگاه شما مفهوم "گفتگو" به چه معنا است و چه تعریفی می توان از آن داشت؟</strong></div><div style="font-family: 'Droid Arabic Naskh'; font-size: 15px; line-height: 1.5em; text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">اگر خواسته باشم گفتگو را در ساده ترین&nbsp; ابعاد آن و از لحاظ فرهنگی تعریف کنم خواهم گفت: گفتگو نوعی تبادل اندیشه میان دو یا چند کنشگر اجتماعی است که با هدف تحقق یافتن یک سازو کار اجتماعی در کوتاه یا دراز مدت انجام می گیرد. بنابراین در گفتگو ما بیش از هر چیز شاهد نوعی «مبادله» شناختی هستیم که ابزار اصلی آن زبان گفتاری - شنیداری است. اما این تنها شکل گفتگو و تنها ابزار قابل استفاده در آن نیست. برای نمونه گفتگو می تواند در دو سوی خود بی نهایت شکل و کنشگر متفاوت داشته باشد. مثلا گفتگوی یک نویسنده با تعداد بی شماری از خوانندگانش.&nbsp; و یا حتی گفتگو می تواند به نوعی تک گفتار با خود برسد مثل فرایند «نوشتن» که در حقیقت نوعی «گفتگو» با خود نیز هست. همچنین گفتگو می تواند ابزارهای بسیار متفاوتی داشته باشد : ما از زبان&nbsp; صحبت کردیم اما تنها از شکل کلامی آن نام بردیم،&nbsp; در حالی که گفتگو می تواند به صورت نمادین از خلال زبان کالبدی نیز انجام بگیرد: شیوه ای که افراد لباس می پوشند یا&nbsp; بدن خود را به حرکت در می آورند&nbsp; و یا به یکدیگر نگاه می کنند و حتی لحن و آهنگی که به صدای خود می دهند (سوای محتوای گفته هایشان) و... همه و همه اشکال دیگری از زبان برای گفتگو هستند. نوشتن، ترسیم شکل ها و نقاشی&nbsp; و استفاده از «زبان یا بیان هنری» ، رابطه ای که بین یک هنرمند و نویسنده و خواننده و موسیقی دان با&nbsp; شنوندگان،&nbsp;&nbsp; تماشاگران یا خوانندگان&nbsp; آثارشان ایجاد می شود، نیز اشکالی از گفتگو به حساب می آیند. افزون بر این گفتگو نه فقط از خلال ابزارهای زبانی بلکه از خلال سایر ابزارهای اجتماعی همچون کنش ها و&nbsp; استراتژی های اجتماعی انجام می گیرد. در همه این موارد اما، یک مشخصه مشترک وجود دارد:&nbsp; گفتگو&nbsp; امری است برای یک مبادله بلافصل&nbsp; یا دراز مدت فرهنگی تا کنشگران و نهادهای اجتماعی&nbsp; بتوانند با یکدیگر هماهنگ شوند. البته گروهی از صاحب نظران&nbsp; نیز از اشکال «منفی» گفتگو سخن می گویند، یعنی نوعی «مبادله منفی» با اثرات مخرب. در این حالت ما با پدیده هایی چون آسیب های اجتماعی ، سلطه جویی، تنش، خشونت، تعرض، سرکوب&nbsp; و جنگ روبرو هستیم که شاید بتوان آنها را معادل هایی اجتماعی برای درگیری میان کنشگران اجتماعی و کنش هایی چون «دشنام» ، «تحقیر» ، «استهزاء» و غیره دانست. اما در شکلی غالب&nbsp; ما در حوزه فرهنگ گفتگو و جهان گفتگویی را معادلی برای واژه لاتین dialogical&nbsp; می&nbsp; گیریم و در این حالت فرایندی را گفتگویی می دانیم که بتواند در نهایت به افزایش هماهنگی و همسازی اجتماعی و کاهش تضاد ها و تعارض ها در کوتاه و دراز مدت بیانجامد. در پاسخ به پرسش هایی که در این «گفتگو» مطرح می کنید ، من&nbsp; جز در مواردی که تاکید کنم، همین تعریف و مفهوم را از گفتگو را در نظر دارم که مفهومی مثبت است. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Droid Arabic Naskh"><span style="font-size: 15px; line-height: 22.5px;"><br></span></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><font face="Droid Arabic Naskh"><div style="text-align: justify;"><font face="Droid Arabic Naskh"><span style="font-size: 15px; line-height: 1.5em;">2.</span></font><strong style="font-size: 15px; line-height: 1.5em;">&nbsp;&nbsp; &nbsp;گفتگو نیازمند چه شرایطی است؟ به عبارت دیگر لوازم گفت و گو چه مواردی هستند؟</strong></div></font><div style="text-align: justify;"><br></div><font face="Droid Arabic Naskh"><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 15px; line-height: 1.5em;">برای آنکه گفتگو بتواند&nbsp; با تعریف آخری که دادم، انجام شود، تداوم یابد و مثمر ثمر باشد، باید دو شرط اساسی وجود داشته باشد : نخست شرطی درونی و دیگر شرطی برونی. شرط درونی آن است که دو سوی گفتگو چه فردی چه جمعی از اراده و درک کافی برای گفتگو برخوردار باشند و آن را&nbsp; دستکم تا اندازه ای درونی کرده باشند. مسئله در واقع آن است که این&nbsp; دو طرف هم تمایل بدان داشته باشند که گفتگو کنند و هم بتوانند این کار را انجام بدهند. این دو موضوع کاملا به یکدیگر مربوط هستند. چرا ما برای گفتگو اراده داریم یا نداریم؟ قاعدتا بدین دلیل که آن را برای خود مفید بدانیم یا ندانیم. اصولا کنشگران اجتماعی به جز مواردی استثنایی و خاص&nbsp; بر اساس استراتژی های «فرصت طلبانه» (opportunist) و سود جویانه (utilitarist) عمل می کنند. البته ممکن است آنها نسبت به آنچه واقعا برای ایشان «فرصت» یا «سود» است آگاهی نداشته باشند که این امری آسیب شناسانه است، اما اگر به این آگاهی رسیده باشند باید «گفتگو» را در راستای این امر بدانند چه در غیر این صورت نیازی به گفتگو نخواهند دید. باید توجه داشت که «فرصت» و «سود» می تواند به شکل فردی و به شکل اجتماعی&nbsp; مطرح باشد و این دو لزوما با یکدیگر در تقابل&nbsp; نیستند.&nbsp; یک نویسنده&nbsp; ممکن است هم برای رضایت خودش و&nbsp; شهرت شخصی اش و یا رسیدن به سرمایه اقتصادی بنویسد و هم برای آنکه بر جامعه و زبانی که در آن می نویسد تاثیر گزاری کند. در هر دو مورد، نویسنده وارد گفتگو با مخاطبانش می شود&nbsp; زیرا آن را برای خود «مفید» و «سودمند» در نظر می گیرد. حتی زمانی که نویسنده ای می نویسد اما منتشر نمی کند، همانگونه که ما این اصطلاح را داریم&nbsp; که: «برای دل خودش می نویسد»، یعنی برای رسیدن به نوعی آرامش روانی و هماهنگ شدن با خود. از طرف دیگر، برای آنکه یک کنشگر فردی یا گروهی وارد گفتگو شود باید «طرف مقابلی» هم داشته باشد که او نیز دارای اراده ای برای «شنیدن» باشد. پس در اینجا هم&nbsp; «وجود» این طرف لازم است و هم «اراده» او. هیچ یک از این دو مورد نیز&nbsp; خودکار نیست. بدین معنا که در بسیاری شرایط جامعه می تواند در بخش هایی از خود ( و در مواردی استثنایی و بحرانی در کل خود ) به شرایطی برسد که «مخاطب» وجود نداشته باشد و یا «گوشی برای شنیدن»&nbsp; و «اراده» ای برای این کار وجود&nbsp; نداشته باشد...</span></div></font></div> text/html 2016-01-01T03:29:05+01:00 olumepaye.mihanblog.com شمس الدین رجبی “به کجا چنین شتابان؟ http://olumepaye.mihanblog.com/post/312 <div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">“به کجا چنین شتابان؟</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">گون از نسیم پرسید</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">- دل من گرفته زین جا</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">هوس سفر نداری</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ز غبار این بیابان؟</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">- همه آرزویم اما</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">چه کنم که بسته پایم.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">به کجا چنین شتابان؟</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">- به هر آن کجا که باشد</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">به جز این سرا، سرایم</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">- سفرت به خیر اما تو و دوستی، خدا را</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><img src="https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSImNTBh04CRY01Hh_KlS3EBIvGcFxh1MbfyCgX1_guCIGoJ1rc"></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">به شکوفه‌ها، به باران</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">برسان سلام ما را”</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"> &nbsp;محمدرضا شفیعی کدکنی, در کوچه باغ های نشابور</font></div> text/html 2015-11-12T08:24:32+01:00 olumepaye.mihanblog.com شمس الدین رجبی کد http://olumepaye.mihanblog.com/post/311 http://s3.picofile.com/file/8222316084/logo_1_6_.JPG <div><br></div><div><br></div><div>http://s3.picofile.com/file/8222315168/3333.jpg</div><div><br></div><div>http://s3.picofile.com/file/8222316084/logo_1_6_.JPG</div><div><br></div><div>http://s3.picofile.com/file/8222318868/%DA%AF%D9%84_1_94_.jpg</div><div>http://s6.picofile.com/file/8222318976/%DA%AF%D9%84_1_22_.jpg</div> text/html 2015-11-09T21:24:26+01:00 olumepaye.mihanblog.com شمس الدین رجبی زندگی میگذردچه باتو چه بی تو! http://olumepaye.mihanblog.com/post/308 <div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">زندگی میگذرد</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">چه باتو چه بی تو</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">گاه باتو میگذرد گاه برتو</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">گاه بی تو میگذرد گاه برای تو</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">روزی باتو میسازد وروزی برتو میتازد</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">به هرنوع یکی ازهمین روزها سلامت را جوابی نیست</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">اماتوچنان باش روزیکه باتو هست مغرورنشوی وروزیکه برتوهست غمگین نگردی</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">این دنیا با مرگ قرار داد دارد که من وتورو را وارد این بازی کند</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">روزی یکی ازما خواسته وناخواسته وارد این بازی میشویم</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ولی جوری زندگی کن اگر بودی بودنت نعمت باشدنه نقمت</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ورفتنت درد شود برای دیگران نه درمان</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">اگر در روز رفتنت برای رفتنت غصه خوردن اررش داری نه اینکه ازبودنت غصه دارباشند</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">آری من وتوسوار تاکسی دنیاییم وهرکداممان مقصدی پیاده خواهیم شد خداکند طوری زندگی کنیم نه قبل ایستگاهم پیاده مون کنند نه اینکه ازابستگاهمان بگذریم ویادشان بروند</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">آری .....</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">پس هرچه داری ببخش همه مهربانیت را همه محبتت را</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">وهرچه کینه وکدورت داری مثل زباله جایی نزدیکی آخردنیا دفنش کن</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">عشقت رانثار کن تا برای همیشه بمانی</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">اگرچنین شدی هرگز نمیمیری</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">واگرچنین نکنی حتی بازنده بظاهر مرده ای ببش نیستی ومتحرک</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">پس همه عشقت را نثار عزیزانت کن</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><img src="http://s2.picofile.com/file/7186927204/3y1ieoctz4urjmivxvw.png"></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">"دلنوشته خودم"</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">راستی مرگ چه کلمه مانوس ونامانوسی...</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ازمرگ میترسیم درصورتیکه زنده ایم وهمدیگر رااز دیدن روی هم تحریم کرده ایم وتا میشنویم کسی مردبه هرقیمتی باشدخودمان رابه مجلسش میرسانیم</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">بیاییم قضاوت کنیم ببینیم اگر آنکس که رور دفنش یامجلسش همه می آیند</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">اگرهمان روز کارت دعوت میداد بیایید ببینمتون همه میرفتند واقعا نه</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">یکی میگفت درس داشتم</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">یکی کار</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">یکی یادش رفت</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">یکی میگفت فلانجا چم بهم نگاه کرد</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">یکی میگفت فلانی هم مسخرهدشو درآورده انگار کارو زندگی ندارد</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">اما بافوتش:</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">کسی کارش مهم نیست خب اعلامیه میبرم</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">کسی چپ نگاه کردن اونجا یادش نیست میگه چه مظلوم نگاهم میکرد</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">همه میخواهند خودشون رو داغدارتراز دیگران نشان بدهند</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">راستی این مرگ چه معجونیست که کیمیاگران نیز مثلش رانمیتوانند بیافرینند</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">همه پرونده های شورای حل اختلافیش حکم سازش میگیرد نیازبه سازش نیست</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">کسی شاکی دیگرنیست</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">کسی بدنمیگوید</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">همه میگویند چقدر فلانی خوب بود چه مهربان بود چه روح لطیفی داشت چقدر دوست داشتنی بود بگذار دور قبرش بگردم بگذارخودم را روی قبرش بندازم</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">اما اگر زنده بود...</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">سلامش راجواب نمیدادم عجب آدم مغروریه</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">این نمیخوادبمیره راحت بشیم...</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">راستی جای مرگ وزندگی عوض شده&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">اما ما نمیآییم تصحیح کنیم</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">پس امروزمان رادریابیم</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">چقدر بداست میهمان کسی باشیم که میزبانی نیست...</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div> text/html 2015-10-21T22:43:32+01:00 olumepaye.mihanblog.com شمس الدین رجبی جامعه بی بهره! http://olumepaye.mihanblog.com/post/306 <font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">مردم ِ یک جامعه وقتی کتاب می خوانند، چهره ی آن جامعه را عوض می کنند، یعنی به جامعه شان چهره می دهند.!<br>آری !! ؛</font><br><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;جامعه ای که گروه ِ منتظرانش به هم نگاه می کنند جامعه ی بی چهره ایست.</font></b><img src="http://g5line.com/wp-content/uploads/2012/02/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86.jpg" class="irc_mi" style="margin-top: 50px;" height="295" width="478"><br><br><br><font size="3">&nbsp;یک جامعه ی بی چهره را می شود در میان ِ مردمی کشف کرد که در اتوبوس ، در صف اتوبوس، و در اتاق های انتظار ، و در انتظارهای بی اتاق ، منتظرند و به هم نگاه می کنند و از نگاه کردن به هم نه چیزی می گیرند و نه چیزی می دهند. جامعه ای که گروه ِ منتظرانش به هم نگاه می کنند جامعه ی بی چهره ایست.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ××××××××××××××<br>توجه!!<br>بزرگترین دشمن آرامش انسان&nbsp; مقایسه خود با دیگران است.غافل از اینکه هرکس در مسیری کاملا متفاوت از دیگری در حال سفر و یادگیری است.<br></font> text/html 2015-10-21T22:35:03+01:00 olumepaye.mihanblog.com شمس الدین رجبی حق شناسی ! http://olumepaye.mihanblog.com/post/305 <font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">شخصی سگ خود را کنار رودخانه برد ، تخته سنگی به گردن حیوان آویخته او را در آب انداخت،حیوان بعد از تقلای کمی سنگ را از گردن خود رها کرده شناکنان به طرف رودخانه نزدیک میشود.<br><br>همان شخص دست خود را بجانب او برده و زمانی ک به دسترس رسیده، ضربت شدیدی با کارد روی سر حیوان میزد ،در همین ضمن پای خودش نیز لغزیده و در رودخانه می افتد . هر چه مردم را به کمک میخواهد فایده ندارد. <br><br>در آب فرو رفته دوباره بالا میآید و نزدیک است غرق بشود ،ناگاه کسی او را گرفته به طرف ساحل میکشاند : این سگ خون آلود اوست .<br></font><br><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://www.parsnaz.ir/images/2014/05/573761547-parsnaz-ir.jpg" class="irc_mi" style="margin-top: 29px;" height="337" width="462"><br><br>این است وفای یک حیوان مظلوم که در مقابل چنگال مرگ وفاداری و حق شناسی را فراموش نکرده و قاتل خود را نجات میدهد آیا از انسان در چنین مواقعی از این جانفشانی ها و فداکاربی ها دیده شده؟ جواب آسان است نه.!!</font> text/html 2015-10-21T22:33:18+01:00 olumepaye.mihanblog.com شمس الدین رجبی فساد اجتماعی http://olumepaye.mihanblog.com/post/304 <br><div align="justify"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">فساد اجتماعی</font><br><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">——————————</font><br><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">فردی به دکتر مراجعه کرده بود.<br><br></font><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">در حین معاینه، یک نفر بازرس از راه میرسه و از دکتر میخواهد که مدارک نظام پزشکی اش را ارائه دهد.</font><br><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">دکتر بازرس را به کناری میکشد و پولی دست بازرس میزاره و میگه: من دکتر واقعی نیستم. شما این پول رو بگیر بی خیال شو.<br><br></font><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">بازرس که پولو میگیره از در خارج میشه. مریض یقهء بازرس رو میگیره و اعتراض میکنه. بازرس میگه منم بازرس واقعی نیستم و فقط برای اخاذی اومده بودم ولی توی مریض میتونی از دکتر قلابی شکایت کنی.<br><br></font><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">مریض لبخند تلخی میزنه و میگه: اتفاقا من هم مریض نیستم اومدم كه چند روز استراحت استعلاجی بگیرم برای مرخصی محل كارم ...</font><br><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">این است حکایت ما در جامعه...</font><br><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">چون هرکدوم مون به نوعی آلوده هستیم، نمیتونیم جلوی فساد رو بگیریم.<br></font></div>